ManetBook ul. Partynicka 47, 53-031 Wrocław Email: biuro@manetbook.com NIP: 8992739303

pTel.: +48 71 792 86 80-81     |    507 082 705

Profile ICC

profil ICC dla papieru SILK

profil ICC dla papieru błysk i mat

Profile icc

Co to jest zarządzanie kolorami?
Zarządzanie kolorami to system zapewniający, że kolorowa zawartość będzie wszędzie renderowana (odwzorowywana) w zadowalający sposób również w takich urządzeniach jak monitor i drukarka.
Co to są profile kolorów?
Profil kolorów to plik opisujący charakterystyki kolorów konkretnego urządzenia, gdy jest ono w określonym stanie. Profile mogą zawierać dodatkowe informacje definiujące warunki percepcji lub metod mapowania gamy kolorów. Profile kolorów, we współpracy z systemem zarządzania kolorami komputera, zapewniają odpowiednie renderowanie (odwzorowanie) kolorowej zawartości niezależnie od urządzenia i warunków percepcji. Na ogół podczas dodawania nowego urządzenia do komputera jest automatycznie instalowany profil kolorów tego urządzenia.
Co to jest przestrzeń kolorów?
Przestrzeń kolorów to trójwymiarowy model, w którym na wykresie przedstawia się odcień, jasność i nasycenie kolorów odpowiadające możliwościom renderowania urządzenia.
Kiedy należy zmieniać ustawienia zarządzania kolorami?
Ponieważ domyślne ustawienia zarządzania kolorami są zwykle satysfakcjonujące, należy je zmieniać tylko w przypadku pojawienia się konkretnych wymagań związanych z zarządzaniem kolorami, których nie spełniają ustawienia bieżące. W rezultacie opcje te są przeznaczone głównie dla specjalistów.
Konieczność zmiany ustawień zarządzania kolorami może wystąpić w przypadku jednego z następujących zadań:
Dodawanie lub usuwanie profilu kolorów
Kojarzenie innego profilu kolorów z jednym z posiadanych urządzeń.
Zmienianie domyślnego profilu kolorów dla jednego z posiadanych urządzeń
Zmienianie domyślnych opcji renderowania lub domyślnej przestrzeni kolorów
Do czego może się przydać posiadanie wielu profilów kolorów dla jednego urządzenia?
Profil kolorów opisuje charakterystyki kolorów konkretnego urządzenia w określonym stanie. Każda zmiana pociągająca za sobą zmianę zachowania kolorów urządzenia może wymagać osobnego profilu. Ponadto profile mogą być zoptymalizowane pod kątem różnych rodzajów projektów. Na przykład drukarka może udostępniać kilka profilów, każdy przeznaczony do innego rodzaju papieru lub atramentu.